Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introductie

Op basis van de, door de douane, beschreven noodprocedure's DSU en ECS wordt hier een toelichting gegeven over de ondersteuning van deze nood-procedures in Scope. 

Sagitta Uitvoer 

In geval van een storing bij Sagitta uitvoer dient men een Enig document per email naar de douane te sturen.
Om dit te ondersteunen print je in Scope het E.D. enig document zoals beschikbaar in de functie Sagitta Uitvoer (Sagitta export). 

Vervolgens zal deze E.D. ook beschikbaar zijn op de zending, in het tabblad Documenten. Vanuit de zending, tabblad Email kan nu de email verzonden worden
met het E.D. als bijlage..

De email dient verstuurd te worden naar  Douane.noodprocedure.dsu@belastingdienst.nl met als onderwerp het storingsnummer en het kantoor van aangifte. 
 

In versie 5.6 (gepland eind 2013) is het mogelijk om direct vanuit de export aangifte te mailen. 

ECS

In de ECS Noodprocedure is het niet nodig om een document te sturen. Het volstaat om een email naar Douane.noodprocedure.ecs@belastingdienst.nl te sturen met als onderwerp het storingsnummer en het kantoor van aangifte.
In versie 5.4 (oktober 2013) kan de email automatisch vanuit Scope worden verzonden. Dit kan vanuit de volgende functies:

  • SAGITTA Export, indien deze de status "Toestemming tot vertrek" of hoger heeft en geen MRN toegekend heeft gekregen.
  • ECSHUB, Indien de geselecteerde ECSHUB niet de status geaccepteerd heeft. 
  • ECS Arrival at Exit, Indien de geselecteerde Arrival niet de status geaccepteerd heeft.
 

 

Cargonaut

Let op, de ECS Noodprocedure is ook voor U van toepassing als de ECS meldingen normaal gesproken via Cargonaut gaan, of wanneer er een storing is bij Cargonaut op de ECSHUB functionaliteit

 

http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/noodprocedure_sagitta_uitvoer_dsu_do1651z4pl.pdf
http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/noodprocedure_ecs_do1541z3pl.pdf

  • No labels