Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataAangeven voor aankomst van de goederen

Recente aanpassingen bij de Nederlandse Douane, in AGS en in Scope - NL Douane maken het mogelijk om efficiënter AGS-aangiften te maken. De Douane kan bij vooraf-aangiften eerder informatie geven wat de planning bij import kan vergemakkelijken. In Scope kun je meerdere voorbereide aangiften tegelijk selecteren om in te sturen en voor meerdere vooraf-aangiften tegelijkertijd de aankomst melden. Daarnaast kun je op een onvolledige uitvoeraangifte een aanvullende aangifte doen om de containergegevens aan te vullen.

AGS vooraf-aangiften

De Douane heeft met enkele douane-aangevers een pilot gedraaid met vooraf-aangiften. De Douane informeert de aangever vooraf over een eventuele selectie voor document- en/of fysieke controle. De pilot is officieel geëindigd per 1 april 2017. Neem contact op met uw KLACO om u aan te melden voor deze faciliteit.

De huidige berichtenstroom is: 

Douane-agentrichtingNL Douane
Originele AGS-vooraf-aangifte IM - D of IM - E-> 
Aangifte is correct gevalideerd in AGS<-DMSRCV
Aankomst goederen-> 

 

<-DMSACC

Optioneel: kennisgeving overleggen bescheiden<-(DMSDOC)
Optioneel: goederen dienen te worden geïnspecteerd<-(DMSCTL)
Vrijgave  

 

De nieuwe berichtenstroom is:

Douane-agentrichtingNL Douane
Originele AGS-vooraf-aangifte IM - D of IM - E-> 
Optioneel: kennisgeving overleggen bescheiden<-(DMSDOC)
Optioneel: goederen dienen na aankomst te worden geïnspecteerd<-(DMSCTL)
Aangifte is gecontroleerd en niet voor controle geselecteerd<-DMSRCV
Aankomst goederen-> 
 <-DMSACC
De normale stroom van de aangifte is verder: fysieke controle, indien zo aangegeven, anders vrijgave  

Dit nieuwe scenario betekent dat een invoeraangifte kan worden verzonden naar de Douane voorafgaand aan de aankomst van de goederen.
Het is dan direct duidelijk:  

 • Of de aangifte nog fouten bevat en gecorrigeerd dient te worden.
 • Of de aangifte correct is maar bescheiden dienen overlegd te worden aan de Douane; indien reeds beschikbaar, kan ook dit al gedaan worden voorafgaand aan de fysieke aankomst van de goederen.
 • Of de aangifte correct is, maar geselecteerd is voor fysieke controle na aankomst, zodat de klant, voor aankomst van de goederen, geïnformeerd kan worden dat de goederen niet direct bij aankomst beschikbaar zullen zijn in verband met controle.
 • Of de aangifte correct is en niet geselecteerd is voor inspectie; de goederen zullen direct na aankomstmelding vrij worden gegeven, de aflevering kan aansluitend ingepland worden.

Een AGS-aangifte wordt als een "vooraf-aangifte" gezien als het veld voor Aangifteprocedure gevuld is met: 

"D" = Een reguliere vooraf-aangifte. 

"E" = Een onvolledige vooraf-aangifte, na aankomst dienen er nog aanvullende ontbrekende gegevens te worden ingezonden.  

Na het versturen van een vooraf-aangifte naar de Douane, waarbij de aangifte niet geselecteerd is voor fysieke of documentcontrole, zal het statusverloop van de aangifte zijn : 

Verzonden: 

Ontvangen : 

Na de ontvangst van de DMSRCV, DMSDOC of DMSCTL wordt de optie voor het verzenden van het goederenaankomstbericht ("Aankomst goederen") actief. Zodra de goederen daadwerkelijk zijn aangekomen is een enkele klik zonder verdere invoer van gegevens voldoende om de aankomst te melden en zal de aangifte zijn normale gang vervolgen (vrijgave of fysieke inspectie).  

Omdat er voor het goederenaankomstbericht geen verdere gegevens geregistreerd dienen te worden is het door middel van permissies mogelijk om "niet-declaranten" een op zichzelf staande permissie te geven om de aankomst te melden.

 

Meerdere aangiften selecteren om tegelijk in te sturen

Naast bovengenoemde aanpassing is er ook een aanpassing gedaan waarmee je vanuit het beginscherm van AGS meerdere tegelijkertijd geselecteerde aangiften in één keer kunt versturen. Deze optie kan gebruikt worden om eerder voorbereide AGS-aangiften in één keer in te sturen. De optie kan ook gebruikt worden om voor AGS-vooraf-aangiften de aankomst van de goederen te melden.  

Bij het versturen van nieuwe aangiften voert Scope eerst een validatie per aangifte uit. Wanneer er fouten worden geconstateerd zullen deze specifieke aangiftes niet verzonden worden.  

Een mogelijk scenario om deze functionaliteit voor invoer te gebruiken is als volgt: 

 • Gedurende de week kunnen AGS-aangiften voor goederen die gedurende het weekend aankomen, worden voorbereid met procedure "IM-D".
 • Vrijdagmorgen kunnen alle voorbereide aangiften in één keer worden verzonden naar de Douane. 
 • Na het versturen kunnen de benodigde acties worden ondernomen:
  • Aangiften met fouten corrigeren
  • Voor aangiften met melding tot bescheiden overleggen de documentatie versturen naar de Douane
  • Voor aangiften met fysieke controle de klant informeren over de fysieke controle en aangepaste aflevering
  • Aangiften met ontvangstbevestiging kunnen definitief ingepland worden voor aflevering
 • Gedurende het weekend of op maandagmorgen kunnen alle "vooraf-aangiften", welke zijn aangekomen, in één keer geselecteerd worden om de aankomst te melden. waarmee in een zeer korte periode veel AGS-aangiften vrij kunnen vallen.

AGS - Exports Containers

 • No labels