Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduction

This section of the manual describes the implementation of AGS Export declarations.

Description

This section described the general flow, business logic and declaration status of AGS Exports declarations. 

General Business rules.

Declarant / Importer logic (AGS3)

In AGS the roles of Partners consist of the following Roles: 

Exporter : Partner, who is legally Responsible for the information in the Declaration.
Declarant: Partner, who is financially responsible for the declaration
Customs Agent: Partner, who is doing the actual creation and sending of the message.

Partner Validation and defaulting Schema

From Shipment Defaulting

Consignee Declaration

exporter

Has no NL customs Partner Role

Empty, the NL customs Partner Role
is mandatory for the partner used as exporter. 
This has been decided to ensure a record of DV is created.

Has NL customs Partner with "acts as exporter" active

The consignee Partner

Has NL customs Partner with different partner as exporter

The exporter Partner from the consignee

Validation

Exporter Partner setup

RS in the declaration

allowed

Action

no NL customs Partner Role

1,2 or 3

(error)

Update or creation of the NL customs Partner Role required

NL customs Partner Role without exporter setting, 

1,2,3,

(error)

Update of the NL customs Partner Role required

NL customs Partner Role with RS 1

1

(tick)

 

NL customs Partner Role with RS 2

2

(tick)

 

NL customs Partner Role with RS 2

3

(error)

RS code in de Partner setting must be equal to the RS code in the declaration

NL customs Partner Role with RS 3

2

(error)

RS code in de Partner setting must be equal to the RS code in the declaration

Actually Send in the message

RS in DeclarationDeclarantAgentExporter
1(tick)(error)(tick)
2(tick)(tick)(tick)
3(tick)(tick)(tick)

 

 

Definition of "Aangever"

Aangever http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HD/toepassingsgebied_en_basisdefinities-de_douanewetgeving_omvang_en_begrippen.html#HD-d117e672

Onder "aangever" verstaat het CDW de persoon die op eigen naam aangifte doet of in wiens naam een aangifte gedaan wordt (de zogenaamde directe vertegenwoordiging, zie ook onderdeel 2.00.00, paragraaf 2.2.1 van dit Handboek).

Wie mag als aangever optreden? Dit kan iedere persoon zijn die de goederen bij de douane aan kan brengen (zie voor het begrip "aanbrengen" hierna) of kan laten aanbrengen en alle bescheiden kan overleggen die voor de toepassing van de betreffende regeling zijn voorgeschreven. Dat wil dus zeggen ieder die de (juridische of feitelijke) beschikkingsmacht over de goederen heeft. (artikel 64 CDW)

Statistical Value Calculation

Under AGS the statistical value should be transmitted to NL Customs, Scope is able to calculate the Statistical Value
On basis of the Commodity value, inco terms and possible freight details. 
 

  • No labels