Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Onvolledige AGS-uitvoeraangifte gevolgd door aanvullende aangifte met containergegevens

De Douane heeft in AGS uitvoer een aanpassing doorgevoerd waarmee het mogelijk is om na een oorspronkelijke "onvolledige" aangifte ("EX-B") een aanvullende aangifte te doen voor de container- en zegelinformatie. Deze mogelijkheid kan per direct gebruikt worden. 
 

Hiermee is het mogelijk om een AGS-uitvoeraangifte onvolledig te doen voordat de container daadwerkelijk is aangekomen, zolang de goederen maar beschikbaar zijn. Met deze methode kan een AGS-uitvoeraangifte volledig worden afgehandeld, inclusief fysieke controle van de goederen. Het risico op wachturen kun je hiermee terugbrengen.

Na de daadwerkelijke belading kunnen aanvullende gegevens gemeld worden via de aanvullende aangifte, het betreft dan gegevens zoals : 

 • Containernummer
 • Zegelnummer
 • Exact beladen gewicht
 • ... 

Na verwerking van deze gegevens kan er een hernieuwd EAD geprint worden met de aanvullende gegevens. Scope genereert automatisch een nieuwe EAD-PDF-bestand op TAB Documenten en als er een e-mail adres is ingesteld voor de exporteur (NL Douanepartner rol van de Partner, veld Exportdocumenten aan) zal het nieuwe EAD automatisch gemaild worden.

Het proces in Scope ziet er als volgt uit: 

 • Een AGS-uitvoeraangifte wordt aangemaakt waarbij de procedure wordt gezet op "B"of op "E".
 • Let op: geen dummy-zegel- en/of containernummers vermelden in de oorspronkelijke aangifte; het is niet mogelijk om deze nummers aan te passen, alleen toevoegen van de nummers is toegestaan.  
 • AGS-uitvoeraangifte versturen naar de Douane en de reactie van de Douane afwachten:
  • DMSDOC: Overleg de gevraagde bescheiden aan de Douane, volgens de normale procedures.
  • DMSCTL: Fysieke inspectie: volg de richtlijnen van de Douane om de fysieke controle te regelen.
  • DMSROG: De aangifte is geaccepteerd en de goederen mogen beladen en weggevoerd worden. 

 • Na de belading van de container dient het aanvullende bericht verzonden te worden (blauwe link "Aanvullende aangifte"), waarbij het containernummer en zegelnummer worden vermeld. Tijdens het versturen wordt om een wijzigingscode gevraagd; voor deze aanvullingen dient code "103" gebruikt te worden.  
 • Na vrijgave door de Douane kan de EAD nogmaals geprint worden. Deze is dan voorzien van de aangevulde container- en zegelinformatie. 

 • No labels